13
Πεμ, Δεκ

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 25/5/2018

Αντίπαρος

Την Τρίτη 15/5/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου στο κτίριο του ΚΕΠ στις 7 το απόγευμα,

για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 09/27-02-2018 απόφασης ΔΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού" Έγκριση ανάρτησης οικιστικών πυκνώσεων Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 23 του Ν. 3889/2010