17
Πεμ, Ιαν

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 15/6/2018

Αντίπαρος

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου συνεδριάζει την Παρασκευή 15/6/2018 στις 6:30 το απόγευμα, στο κτίριο του ΚΕΠ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ έτους 2018

2. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κατανομή έτους 2018)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία τριών μηχανικών του Δήμου Τρικκαίων

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6. Λήψη απόφασης στο αίτημα της εταιρείας “ΜΠΙΤΣ ΧΑΟΥΖ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” σχετικά με την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού

7. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου

8. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας για συναυλία στις 10 Αυγούστου

9. Αιτήματα πολιτών.