Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου

Αντίπαρος

Τη Δευτέρα 19/6/2017 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου στην αίθουσα «Καλουδάς» στις 8 το βράδυ,

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου (Κυριακής Ραγκούση-Κοντογιώργου)

2. Αίτημα επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου «Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ»

3. Αίτημα ΚΕΔΑ για παραχώρηση δημοτικού λεωφορείου για τη θερινή περίοδο

4. Λήψη απόφασης για αναστολή εκτέλεσης συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών εντός των οικισμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο

5. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

6. Αιτήματα πολιτών.