Συνεδρίαση ΚΕΔΑ στις 19/6/2017

Αντίπαρος

Υπό την προεδρία του νέου προέδρου, Παναγιώτη Κορκίδη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 19/6/2017 η ΚΕΔΑ στις 5 το απόγευμα,

στο γραφείο της (Κάστρο Αντιπάρου), με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1. Ορισμός γραμματέα ΔΣ και αναπληρωτή του.
2. Αίτημα στον Δήμο Αντιπάρου για την παραχώρηση του δημοτικού λεωφορείου.
3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το Σπήλαιο και το Λαογραφικό Μουσείο Αντιπάρου.
4. Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες δημιουργίας e-banking στην Εθνική Τράπεζα.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για  δημιουργία εφαρμογής για την Αντίπαρο.
6. Μετακίνηση Προέδρου Δ.Σ.
7. Αίτημα για εκδήλωση.
8. Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου.
9. Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο Αντιπάρου.
10. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.