Δρομολόγια φέρι μπόουτ Αντιπάρου – Πούντας

Αντίπαρος

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ που δραστηριοποιείται στην πορθμειακή γραμμή λιμένα Αντιπάρου – Πούντας και αντίστροφα, ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια που ισχύουν από το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017.

Από Αντίπαρο

06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:15 – 09:45 - 10:00 – 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 - 12:20 – 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:15 - 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 - 18:15 – 18:45 – 19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15 - 22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15

Από Πούντα

06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 10:00 - 10:20 – 10:40 – 11:00 – 11:20 – 11:40 – 12:00 – 12:20 - 12:40 – 13:00 – 13:20 – 13:40 – 14:00 – 14:30 – 15:00  15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 - 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:30 - 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30