16
Κυρ, Δεκ

Απογραφή στρατευσίμων

Ειδήσεις

Γνωρίζετε ότι οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 1 Απριλίου 2019 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας θα πρέπει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν υποχρεωτικά:

(1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

(2) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

(3) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

(4) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)