21
Δευ, Ιαν

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.ΑΙ. στις 20/02/2018

Ν. Αιγαίο

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου...

...που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04- 2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων για το έτος 2018 και αφορά την επιλογή των μελών επιτροπών διαγωνισμών.
2. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με προϋπολογισμό μέχρι
1.000.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α) έτους 2018.
3. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α) έτους 2018.
4. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα Ποταμού Δήμου Ρόδου».
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου».
6. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για το έργο: «Χλοοτάπητας Γηπέδου Λειψών».
7. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας».