15
Σαβ, Δεκ

Ομιλία Νίκου Μανιού στη Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2018

Ν. Αιγαίο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Μανιός...

...είπε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της ψηφιοποίησης και το μέλλον της εργασίας ότι οι νέες μορφές απασχόλησης μπορεί να εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, παραγωγικές και προσωπικές και να δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, όμως είναι επισφαλείς, δυσχεραίνεται ο έλεγχος τήρησης των χρονικών ορίων εργασίας και του τόπου παροχής της εργασίας με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να μην προστατεύεται από το εργατικό δίκαιο.

Απαιτείται η λήψη μία σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη με στόχο το σαφή καθορισμό της νομικής θέσεως των εργαζομένων ακόμα και στις πλέον άτυπες μορφές απασχόλησης, τη παροχή αποτελεσματικών εγγυήσεων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση μη εφαρμογής των νόμιμων όρων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων λόγω είδους σχέσης ή σύμβασης εργασίας.

Όσον αφορά τις εξειδικευμένες ψηφιακές γνώσεις που απαιτούνται, τόνισε ότι είναι καθήκον των κυβερνήσεων των κρατών μελών να προχωρήσουν σε μία επέκταση της δυνατότητας απόκτησης αυτών των ψηφιακών νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρέπει να λειτουργεί ένας μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με στόχο την τακτική και έγκυρη τροφοδότηση της πολιτείας με δεδομένα που συμβάλλουν στον στρατηγικό σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης.

Η ψηφιοποίηση θα δημιουργήσει τεράστιους κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους σε μία εποχή γενικότερης κρίσης και ανισότητας. Αναφερόμενος στη φράση του Πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος» επισήμανε ότι όλα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την τέταρτη επανάσταση μόνο ο άνθρωπος μπορεί να συμβάλλει και να τα λύσει.

Αναφορικά με το θέμα των ανισοτήτων στα κράτη – μέλη, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ανάγκη η Ε.Ε. να απαντήσει με έναν πειστικό τρόπο στην αναγκαιότητα της πολιτικής μείωσης των ανισοτήτων για να έχει μέλλον ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

Δείτε παρακάτω τις ομιλίες: 

Ομιλία για τη ψηφιοποίηση και το μέλλον της εργασίας

Ομιλία για τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών