Επιστολή του προέδρου της Δ.Κ. Νάουσας, Γ. Μπαρμπαρίγου για ζητήματα του χωριού

> Απόψεις

Τελευταία γίνεται πάλι λόγος για τη Νάουσα από κάποιους, οι οποίοι είτε πίνοντας το καφεδάκι τους, είτε πίνοντας τη σούμα τους, είτε γράφοντας στο FB, προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες που έχουν σαν πολίτες, ρίχνοντας τα βάρη όλα στο Δήμο.

1ο Θέμα: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας έχει ενημερώσει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες για το τι πρέπει  να κάνουν, για να κρατηθεί η πόλη μας καθαρή.

Πόσοι από εμάς τα τηρούν;

Πόσοι από εμάς πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας στα σημεία περισυλλογής;

Πόσοι από τους επαγγελματίες πηγαίνουν  τα απορρίμματα των επιχειρήσεών τους στα σημεία περισυλλογής  και πόσοι τα αφήνουν σε διάφορα σημεία της Νάουσας, δημιουργώντας και αισθητική ρύπανση και εστίες μόλυνσης;

Πόσοι δε βάζουν οικιακά απορρίμματα στα καλαθάκια που βρίσκονται στην πλατεία που, λόγω μεγέθους, δεν εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό;

Πόσοι δεν πετάνε τα σκουπίδια τους επιδεικτικά μπροστά στους υπαλλήλους καθαριότητας, λέγοντάς τους: «εγώ σε πληρώνω, μάζεψέ τα», εσκεμμένα αγνοώντας,  ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για 600 € το μήνα, μαζεύοντας τα σκουπίδια μας και είναι απλήρωτοι τους τελευταίους 6 μήνες;

Πόσοι, ενώ οι υπάλληλοι έχουν καθαρίσει το δημοτικό χώρο, σκουπίζοντας την αυλή τους, δεν πετάνε τα σκουπίδια στο δρόμο, λέγοντας στους υπαλλήλους του Δήμου: «σκουπίστε τα»;

Πόσοι δεν αφήνουν τις σακούλες με τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, με τη δικαιολογία ότι σιχαίνονται να ανοίξουν το καπάκι;

2ο Θέμα: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Πόσοι, παραβιάζοντας τα σήματα του Κ.Ο.Κ, δεν περνάνε τα απαγορευτικά  στο ποτάμι και την πλατεία με τη δικαιολογία της εντοπιότητας ή της επαγγελματικής ιδιότητάς τους, με κίνδυνο να συμβεί ατύχημα;

Πόσοι δεν παρκάρουν σε θέσεις για ΑΜΕΑ ή στην πλατεία ή στο λιμάνι ή στο χώρο της Παιδικής χαράς ή στα στενά του οικισμού;

3ο Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο Δήμος έχει ορίσει θέσεις που δικαιούται ο κάθε επαγγελματίας να αναπτύξει τα τραπεζοκαθίσματά του.

Πόσοι τηρούν τα όρια;

Μια κοινωνία για να προοδεύσει χρειάζεται τη συνεργασία όλων. Τα προβλήματα λύνονται με συζήτηση και προτάσεις κι όχι με ανήθικα-ανέντιμα χτυπήματα κάτω από τη μέση, είτε προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Νάουσας, είτε προς το Δήμο και τα ελεγκτικά όργανα.

Η Δημοτική Κοινότητα είναι ανοιχτή και ο Πρόεδρος ΠΑΡΩΝ και πρόθυμος  να συζητήσει και να βρει λύσεις. Λύσεις, όμως, που θα αποβλέπουν στο καλό του κοινωνικού συνόλου κι όχι στα ατομικά συμφέροντα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ