Κοπή βασιλόπιτας στη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου

Πάρος

Κοπή βασιλόπιτας στη δημοτική κοινότητα Αρχιλόχου το Σάββατο 20 Ιανουαρίου