Ετήσια γενική συνέλευση για τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Σκόπας ο Πάριος"

Πάρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Σύλλογου "Σκόπας ο Πάριος" θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυρικη 21 Ιανουαρίου 2018

skopas