13
Πεμ, Δεκ

150.000 ευρώ για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πάρου

Πάρος

Με 150.000 ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

με νέα προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Πάρου,

χρηματοδοτεί έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πάρου.

Είναι η δεύτερη χρηματοδότηση ( Β' ΦΑΣΗ ) που θα δοθεί για τον σχετικό σημαντικό σκοπό

και θα έχει διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες.

Η πρώτη χρηματοδότηση ( με σύναψη προγραμματικής σύμβασης στις 30.06.2016 ) για τα σχολικά κτίρια της Πάρου,

ήταν στο ύψος των 225.000 ευρώ και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της.

Παρόμοιες προγραμματικές ή διαβαθμιδικές συμβάσεις υλοποιούνται σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.