17
Πεμ, Ιαν

Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Αγκαιριάς στις 30/5/2018

Πάρος

Η δημοτική κοινότητα Αγκαιριάς συνεδριάζει την Τετάρτη 30/5/2018 στο κατάστημά της στις 7 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5 MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ”.