Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου | Κίνδυνος να μην μπορεί να γίνεται η αποκομιδή απορριμμάτων!

Πάρος

Συνεδριάζει εκτάκτως το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, αύριο, Τρίτη, 20/6/2017 στις 7.30 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ.   
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με δίμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 206 παρ. 1  του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.
      
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της δημοσίευσης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, με την οποία κρίνονται αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων (οι οποίες αποφασίστηκαν με τον Ν.4429/2016 - άρθρο 10) των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των  Δήμων, ουσιαστικά σημαίνει την απόλυση τους και φυσικά και των συμβασιούχων εργαζομένων στον Δήμο Πάρου (2 οδηγοί, 28 εργάτες καθαριότητας), με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων και φυσικά κάθε εργασίας καθαριότητας και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, παραλίες, δημοτικές τουαλέτες κ.λ.π.) με το υπάρχον ελάχιστο μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας  στο μέσο της θερινής περιόδου, όταν μάλιστα προβλέπεται αύξηση των επισκεπτών της Πάρου πού ήδη έχει φανεί από την αύξηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων.