Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 21/8/2017

Πάρος

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, συνεδριάζει τη Δευτέρα 21/8/2017 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2017 του Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το Β’ τρίμηνο οικ. έτους 2017
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Ψήφιση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Ι. Πετρόπουλος, Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

ΘΕΜΑ 5ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για το έτος 2017
Εισηγητής: Ι. Πετρόπουλος, Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Β’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Κ.Π.Π.Α.
Εισηγητής: Μ. Λεοντής, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο:
Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2017του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Μ. Λεοντής, Πρόεδρος Κ.Π.Π.Α.

ΘΕΜΑ 8ο:
Β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017
Εισηγητής: Αθ. Μαρινόπουλος, Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

ΘΕΜΑ 9ο:
Ενημέρωση-Συζήτηση για τις πραγματοποιηθείσες εργασίες και τις υπάρχουσες ανάγκες των σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου για παραχώρηση στην περιοχή Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Διαγραφή επιστρεφόμενων από τη Δ.Ε.Η. δημοτικών τελών λόγω βεβαίωσης σε λάθος οφειλέτες
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Υπαγωγή επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:
Αντικατάσταση μελών στα Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και στις Επιτροπές
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:
Ανακήρυξη του Τριαντάφυλλου Διαμαντή-Αρχαιολόγου ως επίτιμο δημότη Πάρου
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο:
Χορήγηση άδειας απουσίας από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικού Συμβούλου του Μηνά Καλακώνα
Εισηγητής: Β. Ρούσσος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 19ο:
Εξέταση αιτήματος κ. Δημ. Λιούρα για τοποθέτηση ξύλινης σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο.
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:
Τοποθέτηση χαρτών πληροφόρησης στον παραδοσιακό οικισμό Μάρπησσας
Εισηγητής: Εμμ. Μαλαματένιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο:
Προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Τοπική Κοινότητα Κώστου
Εισηγητής: Εμμ. Μαλαματένιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο:
Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο:
Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στην υπ’ αρίθμ. 39/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Εισηγήτρια: Θ. Σαρρή-Παπακυρίλλου, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου»
Εισηγήτρια: Θ. Σαρρή-Παπακυρίλλου, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο:
Συναινετική λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην «Αγορά» Παροικίας
Εισηγητής: Εμμ. Μαλαματένιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο:
Αίτημα πολίτη για διαγραφή προστίμου λόγω παράνομης στάθμευσης
Εισηγητής: Χρ. Χριστόφορος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση συνδιοργάνωσης στον αγώνα προς τιμή του Κώστα Γουζέλη με τίτλο «Τα Καπετανέικα του Κώστα Γουζέλη»
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο:
Εξέταση αιτήματος Μαρίας Μίχα-Μπεκιάρη για παραχώρηση τάφου προς τιμή του Δημητρίου Μίχα
Εισηγήτρια: Θ. Σαρρή-Παπακυρίλλου, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 29ο:
Ορισμός επιτροπής παραλαβής γλυπτού του κ. Άλκη Γκίνη 
Εισηγητής: Μ. Κωβαίος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο:
Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου για συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων και διάθεση της πίστωσης.
Εισηγητής: Χ. Μαλινδρέτος, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών

ΘΕΜΑ 31ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 στη θέση «Αγκαιριά» της Δ.Κ. Αγκαιριάς
Εισηγήτρια: Θ. Σαρρή-Παπακυρίλλου, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 32ο:
Ορισμός Επιτροπών Διαχείρισης αθλητικών χώρων Δήμου Πάρου
Εισηγητής: Εμμ. Μαλαματένιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 33ο:
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σταδίου Παροικίας στον Α.Ο. Πάρου
Εισηγητής: Εμμ. Μαλαματένιος, Αντιδήμαρχος