Εκλογές στον ΑΟΠ

Αθλητικά

Ο ΑΟΠ (Αθλητικός Όμιλος Πάρου), καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, στην αίθουσα του Π.Σ. «Αρχίλοχος» στις 5 το απόγευμα.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  • Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  • Απολογισμός Δράσης απερχόμενου Δ.Σ
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών
  • Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Κυριακή 02/07/2017, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μμ. 

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τη συνδρομή τους. Η συνδρομή για κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 10 Ευρώ.

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και έχουν από το νόμο και το καταστατικό τα ανάλογα προσόντα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία του συλλόγου  την σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνονται τα προβλεπόμενα προσόντα από τα άρθρα 3,4,5,& 13 του καταστατικού, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017 ή μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Κυριακή Μπιζά και την Πρόεδρο του Δ.Σ. Κουτσονικολή Μαρία 6945430468.

Στο ψηφοδέλτιο μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος να βάλει από 1 έως 11 σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους για το Δ.Σ. και από 1 έως 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή. Η κάλπη θα παραμείνει ανοικτή έως τις 21:30 μμ.