Τάση διεθνώς ο αλιευτικός τουρισμόςΤάση διεθνώς ο αλιευτικός τουρισμός

Τουρισμός

Κόστος από 30 έως 30000 ευρώ!

Ο αλιευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, ξεκίνησε στο παράλιο Άστρος Κυνουρίας, όταν ο μηχανολόγος μηχανικός, Γιώργος Λουρδής, υποστηριζόμενος από μια μικρή ομάδα συγγενών και φίλων, δημιούργησε την πλατφόρμα, «Ταξίδια Ψαρέματος» και σε συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους αλιέων, στήριξε την προσπάθεια να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στη χώρα μας.

Έτσι, με όχημα το επαγγελματικό ψάρεμα, η Κυνουρία, πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, μέσω των «ταξιδιών ψαρέματος». Ο κ. Γιώργος Λουρδής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι προσπάθησε πολύ μαζί με επαγγελματικούς αλιευτικούς συλλόγους, μέχρι να πετύχει τη θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό στην χώρα μας. Σήμερα συνεργάζεται με επαγγελματίες ψαράδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική άδεια για αλιευτικό τουρισμό. Παράλληλα ο κ. Λουρδής υπογράμμισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που θέλει να αποκτήσει εμπειρία ψαρέματος και οι πελάτες του προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα οι περισσότεροι είναι από την Αυστραλία, την Αμερική και την Αγγλία.

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός;

Ο αλιευτικός τουρισμός περιλαμβάνει: την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών – επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων, την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη – τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 του νόμου 4070/2012, ο αλιευτικός τουρισμός είναι ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται με: την αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.

Πού – ποιοι – τιμές

Οι πρώτοι αλιευτικοί προορισμοί βρίσκονται σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Σαντορίνη, Χίο, Κέρκυρα, Ίο και Σύρο.

Ακόμα, υπάρχουν αθλητές-ψαράδες που αναζητούν συγκεκριμένα είδη αλιευμάτων. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν πολυήμερα πακέτα και συνήθως οργανώνονται από κοινού με άλλα άτομα ώστε να πετύχουν μία καλύτερη τιμή. Επίσης, υπάρχουν τουρίστες, που απλά μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν τους επαγγελματίες αλιείς σε παραδοσιακά ψαρέματα με δίχτυα ή παραγάδι κλπ. και να γευτούν φρέσκια κακαβιά επάνω στο σκάφος ή σε κάποια παραλία.

Οι τιμές για ένα πακέτο που μπορεί να κλείσουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί τουρίστες ποικίλλουν, ανάλογα με τις παροχές που προσφέρει ο διοργανωτής, τη διάρκεια της εκδρομής, το μέρος που θα πραγματοποιηθεί, το σκάφος που θα χρησιμοποιηθεί αλλά και το είδος ψαρέματος που θα επιλέξουν. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές μπορεί να ξεκινήσουν από τα 30 ευρώ το άτομο για 5 ώρες ψαρέματος με καθετή από σκάφος και μπορεί να φτάσουν τα 2.000 με 3.000 ευρώ για συγκεκριμένα είδη ψαρέματος που διαρκούν πολλές ώρες και συμμετέχουν ομάδες 6 με 8 ατόμων ή και ακόμα παραπάνω εάν πρόκειται για μία πολυήμερη εκδρομή από Yacht.

Τέλος, αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, δραστηριοποιούνται γύρω από τον αλιευτικό τουρισμό, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κύθνο, στη Σύρο και την Ίο.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα αλιευτικά σκάφη, οι πλοιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού είναι οι εξής:

α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.

β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ της ΚΥΑ του θέματος.

δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου αναγράφονται:

-ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν,

-η έκταση των πλόων, και

-οι σχετικές «Εντολές-Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών.

ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.

στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

Διαδικασία έγκρισης

Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Το αίτημα συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συναρμόδιων υπηρεσιών:

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ του θέματος.

β) Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ

γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη.

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και αφού διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, αιτείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές βεβαίωση για το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και καταχωρεί την έγκριση, εντός πέντε ημερών, στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ).

Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την τοπική Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Όροι άσκησης αλιευτικού τουρισμού

α) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και το γρίπο που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.

γ) Οι επιβαίνοντες τουρίστες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, τα οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Ο χειρισμός των εργαλείων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν, με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών απαγορεύεται.

Κυρώσεις

Στους παραβάτες των όρων άσκησης αλιευτικού τουρισμού, πέραν των λοιπών ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται

Η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νομοθεσία.

Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε ετών, δεν επιτρέπεται η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.