17
Πεμ, Ιαν

Λειτουργία περιφερειακών ιατρείων Πάρου

Υγεία

Από το Κ.Υ. Πάρου δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ημέρες λειτουργίας και το ωράριο των περιφερειακών ιατρείων του νησιού μας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 8:30 - 14:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

5-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

8-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

11-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

13-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

15-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

19-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

21-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

6-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

8-6-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

12-6-2016 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

13-6-2018 ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18-6-2018 ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ

20-6-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΛΕΥΚΕΣ ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

25-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

29-6-2018 08:30 ΕΩΣ 11:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:30-14:00 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΙΑΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ

7-6-2018 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

14-6-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ

18-6-2018 ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΦΗ