Ευχαριστήριο σε «Ιατρόνησο»

Υγεία

Ευχαριστώ παρά πολύ τον ιατρό ορθοπεδικό, Νικόλαο Κατσιγιάννη και το Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟ», για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της υγείας μου.
Ε. MICHELET