Κυκλοφόρησε από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) η έκδοση με τίτλο «Δομικά Πετρώματα του Αιγαίου», η οποία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών τοπικών Διακοσμητικών Πετρωμάτων των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Τα πετρώματα, τα ορυκτά, καθώς και τα μέταλλα, αποτέλεσαν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και έχουν συνδεθεί με την εξέλιξη της ιστορίας των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου.

Ένα από τα πρώτα λίθινα εργαλεία που κατασκεύασε και χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, κατά τη Νεολιθική περίοδο (6.500 π.Χ.), ήταν η «μυλόπετρα» για την άλεση των δημητριακών, την επεξεργασία των καρπών και της ελιάς, για τη θραύση των ορυκτών και μεταλλευμάτων. Αλλά για να αλέσει και να επεξεργαστεί τα δημητριακά και τους καρπούς της ελιάς, έπρεπε να καλλιεργήσει, για να έχει πρώτη ύλη. Για να δημιουργήσει επιφάνειες καλλιεργήσιμες (αναβαθμίδες), στις απότομες και άγονες πλαγιές των νησιών του Αιγαίου, χρησιμοποιούσε πέτρες σε ακανόνιστο σχήμα και δημιουργούσε την ξερολιθιά. Το μάρμαρο στη συνέχεια, ήταν στενά συνδεδεμένο με τις κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές εκδηλώσεις της ζωής των αρχαίων Ελλήνων από την προϊστορική περίοδο.

Στόχος της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η ανάδειξη των παραδοσιακών τοπικών διακοσμητικών πετρωμάτων που εξορύσσονται σήμερα από αδειοδοτημένα λατομεία στα νησιά του Αιγαίου και που εξορύσσονταν από αρχαιοτάτων χρόνων και είτε χρησιμοποιούνται τοπικά, είτε εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, τα πλούσια κοιτάσματα μαρμάρου των νησιών του Αιγαίου, ήταν μία από τις αιτίες της πλούσιας πολιτιστικής και κοινωνικής εξέλιξης τους, η οποία συνεχίζει έως και σήμερα.

Για κάθε υλικό αποδόθηκε μία συγκεκριμένη «ταυτότητα» η οποία περιλαμβάνει γεωλογικά στοιχεία, φυσικομηχανικές ιδιότητες, χημική ανάλυση, πετρογραφία, καθώς και στοιχεία εξόρυξης, εφαρμογών και χρήσεων.

Η πρόσβαση στην έκδοση «Δομικά Πετρώματα του Αιγαίου» της ΕΑΓΜΕ είναι δυνατή μέσω του  συνδέσμου: https://online.fliphtml5.com/jhszh/qvfz/

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets