Ξεκίνησε η λειτουργία του Υποκαταστήματος Πάρου (πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», τηλ.: 2284021916) του Ελληνικού Κτηματολογίου, μετά την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάρου, που υπάγεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων και είναι αρμόδιο για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγκαιριάς, Αντιπάρου, Αρχιλόχου, Κώστου, Λευκών, Μαρπήσσης, Ναούσης, Πάρου της Π.Ε. Πάρου.

Μετά και την ένταξη του παραπάνω υποθηκοφυλακείου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, λειτουργούν πλέον 14 από τα 17 οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία και 65 από τα 75 Υποκαταστήματα τους. Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο προχωράει ψηφιακά, ώστε να αποτελεί μια σύγχρονη δομή που ανταποκρίνεται πλήρως στην ψηφιακή εποχή, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ελαχιστοποιώντας το χρόνο των συναλλαγών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες:

  • Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ. κτηματολογικό διάγραμμα) πραγματοποιούνται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά (7/24).
  • Το πρωτόκολλο είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικό.
  • Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και στις αιτήσεις καταργούνται.
  • Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω POS.
  • Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για τα έντυπα των αιτήσεων και γενικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr).

bluestarferries

goldenstarferries