Στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ, εντάχθηκε ο δήμος Πάρου, για τις παρακάτω θέσεις: 5 ΥΕ Φυλάκων, 1 ΔΕ Προσωπικού Εστίασης / ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων ή ΥΕ  Προσωπικού Εστίασης / ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων, 4 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 2 ΔΕ Οδηγών, 6 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, 5 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, 2 ΥΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων, 2 ΥΕ Βοηθών Κηπουρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και ανέργους άνω των 67 έως και 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η κατοχή κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων είναι τα 2 έτη (1 συν 1 έτος).

Πληροφορίες στο γραφείο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στην Πάρο (τηλ. 2284023071, email: kpaparos@dypa.gov.gr), καθώς και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων του δήμου Πάρου (τηλ. 2284360114 και 2284360174).