Διευκρινήσεις για τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην ΔΙΕΚ) Σύρου ζητάει η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Πάρου, αναφέροντας τα εξής:

«Στις συνεχείς προσπάθειές μας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών αρχών, επικοινωνήσαμε με το ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ) Σύρου, στις 22 Μαρτίου, για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου.
Δυστυχώς, λάβαμε μια έντονη δυσαρέσκεια από τη διοίκηση του ΣΑΕΚ σχετικά με τις έρευνες και την εμπλοκή του φορέα μας, με το παράρτημα Πάρου. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε τα ερωτήματά μας στον Δήμο, ο οποίος φέρει την άμεση ευθύνη για τις λειτουργικές πτυχές του παραρτήματος Πάρου.
Ζητούμε διευκρινίσεις για τα ακόλουθα θέματα:
1. Ένταξη των δαπανών του παραρτήματος στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου: Ερωτούμε αν τα έξοδα που σχετίζονται με το παράρτημα έχουν λογιστικοποιηθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου.
2. Δημοσίευση προσκλήσεων ενδιαφέροντος για σχετικές επιχειρήσεις: Έχει εκδώσει ο Δήμος σε συνεργασία με το ΣΑΕΚ Σύρου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία να καλεί επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο της μαγειρικής, ώστε να συμμετάσχουν ως εργαστήρια σε αυτή την ειδικότητα;
3. Λειτουργικότητα Παραρτήματος και Συνύπαρξη με ΕΠΑΛ: Ζητούμε διευκρίνιση για τη λειτουργικότητα του παραρτήματος και τη συμβατότητά του με το ΕΠΑΛ.
4. Δημιουργία νέων ειδικοτήτων και αρμόδια δημοτική υπηρεσία: Μετά τη συνάντησή μας στο Υπουργείο Παιδείας, τον Οκτώβριο του 2023, όπου συζητήσαμε τη δημιουργία νέων ειδικοτήτων, επιθυμούμε να ξεκινήσουμε επαφές ώστε να λάβουν χώρα προτεινόμενες δράσεις, για την ασφαλή εφαρμογή τους. Θα μπορούσε ο Δήμος να μας διευκρινίσει, ποιο τμήμα είναι αρμόδιο για τέτοια θέματα;
Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και ο ανοιχτός διάλογος είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την ένταξή τους στη μικροκοινωνία μας
».

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets