Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, από το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση το προσεχές διάστημα, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται τα καταλύματα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Airbnb.

Σχετικά με το θέμα, από το βήμα του 24ου συνεδρίου της «Prodexpoο», ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις, μιλώντας για εξορθολογισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως για παράδειγμα αυτή εντοπίζεται σε καταλύματα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Airbnb.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε πως «εξορθολογίζεται ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς τίθεται το όριο των 60 ημερών, καθίσταται υποχρεωτική η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση ακίνητα, επιβάλλεται ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων, καθώς και τέλος κλιματικής ανθεκτικότητας». Διευκρίνισε δε, ότι οι ιδιώτες που διαθέτουν μέχρι δύο ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση, εξακολουθούν να υπάγονται στο προηγούμενο καθεστώς.