Ξεκίνησαν αυτές τις ημέρες οι εργασίες κατασκευής της νέας μονάδας αφαλάτωσης, στο Κρωτήρι Παροικιάς. Πρόκειται για μια νέα εγκατάσταση με δυνατότητα για παραγωγή πόσιμου νερού 2.000m³/ημέρα αρχικά, ενώ θα μπορεί εύκολα να γίνει επέκταση σε 5.000 m³/ημέρα όταν αυξηθούν οι ανάγκες στο μέλλον.

Το έργο αποτελείται από τρία ανεξάρτητα στάδια:

  • Την κατασκευή των γεωτρήσεων θαλασσινού νερού στην περιοχή του Αγ. Φωκά, καθώς και την εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς προς την μονάδα αφαλάτωσης. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές καλοκαιριού.
  • Την κατασκευή της κυρίως εγκατάστασης, με κτήρια, υποδομές και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Θα γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΥΑΠ στο Κρωτήρι, δίπλα στο Βιολογικό Καθαρισμό και το Φ/Β Πάρκο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και θα διαρκέσουν περίπου 12 μήνες.
  • Την κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς του πόσιμου νερού από την νέα εγκατάσταση μέχρι την δεξαμενή του Δηλίου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος του έτους.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής για την Πάρο, προϋπολογισμού 4.410.000 €, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και αλλά και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να εξασφαλιστεί επάρκεια νερού για όλη τη βόρεια πλευρά της Πάρου, καθώς πέραν από την Παροικιά και το Κρωτήρι, που έχουν ήδη και άλλες πηγές υδροδότησης, οι μεγαλύτερες ποσότητες θα μπορούν να διοχετευθούν στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, από Κολυμπήθρες μέχρι και Σάντα Μαρία. Επίσης, σε συνδυασμό και με αντικαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης που προγραμματίζονται, αναμένεται να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα ανεπάρκειας πίεσης που εμφανίζεται στις περιοχές του Καλαμίου και των Καμαρών, λόγω της παρουσίας επικαθήσεων ανθρακικού ασβεστίου στους σωλήνες και των εμφράξεων που προκαλούν.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι, οι περιπατητές, καθώς και οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν τον δρόμο στην περιοχή από Αγ. Φωκά μέχρι Μαρτσέλο, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω ύπαρξης συνεργείων και μηχανημάτων έργου.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets