Το πλαίσιο για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας θα τεθεί τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, στη σύσκεψη που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι-Γρι, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον κλάδο.

Ο κ. Αυγενάκης επανέλαβε την απόφασή του για επαναφορά του Μητρώου Αλιέων, με στόχο να προστατεύονται οι επαγγελματίες αλιείς, ενώ τόνισε επίσης ότι γίνεται δεκτό το αίτημά τους να συμπεριληφθεί και η αλιεία στο νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. «Για εμάς οι αλιείς είναι αναπόσπαστο τμήμα του πρωτογενούς τομέα», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 θα διοργανωθεί το πρώτο συνέδριο για την αλιεία, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι πτυχές του κλάδου.

Νέοι κανόνες για το σύστημα ελέγχου της αλιείας

Στο μεταξύ, την Δευτέρα (13/11) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» στην αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η αλιεία. Έτσι, περίπου το 70% των υφιστάμενων κανόνων για τον έλεγχο των αλιευτικών σκαφών επικαιροποιούνται από τον πρόσφατα εκδοθέντα κανονισμό, ο οποίος θα συμβάλει στο να διασφαλίζεται ότι τα σκάφη της ΕΕ και άλλα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της ΕΕ τηρούν τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Στις βασικές αλλαγές συμπεριλαμβάνονται:

  1. Συστήματα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και ηλεκτρονική καταγραφή των αλιευμάτων: προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ΚΑλΠ, όλα τα αλιευτικά σκάφη θα παρακολουθούνται από VMS και όλα τα αλιεύματα θα οφείλουν να καταγράφονται ηλεκτρονικά, στην περίπτωση ορισμένων σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας κάτω των 9 μέτρων, μπορούν να χορηγούνται εξαιρέσεις από την απαίτηση VMS έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.
  2. Για τα μεγαλύτερα σκάφη θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης εξ αποστάσεως: ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ανεπιθύμητα αλιεύματα δεν απορρίπτονται στη θάλασσα κατά παράβαση της «υποχρέωσης εκφόρτωσης», αλλά αντ’ αυτού μεταφέρονται στην ξηρά.
  3. Ερασιτεχνική αλιεία: οι ερασιτέχνες αλιείς συγκεκριμένων ειδών θα οφείλουν να καταγράφουν και να αναφέρουν τα αλιεύματά τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος· παρότι αρχικά θα καλύπτεται περιορισμένος αριθμός ειδών, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.
  4. Αναθεώρηση του συστήματος επιβολής κυρώσεων: θα καταρτισθεί σε επίπεδο ΕΕ πλήρης κατάλογος σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της ΚΑλΠ. Τα κράτη – μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δράστες υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις. Επιπλέον, ή εναλλακτικά, θα μπορούν να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις.
  5. Βελτιωμένη ψηφιακή ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού: θα είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των νωπών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στην περίπτωση μεταποιημένων προϊόντων, αυτό θα γίνει μετά από μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις και μετά από πενταετή μεταβατική περίοδο.