Μέχρι και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε φοιτητές ΑΕΙ και σε καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα: https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Βασική προϋπόθεση είναι πως θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Για την αίτηση θα χρειαστεί:
α) Αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή.
β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή.
γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ