Στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προχωρά ο δήμος Πάρου, για ανάθεση του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2023” με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%93-%CE%97%CE%9A%CE%93?inline=true