Ο δήμος Πάρου, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του ενόψει της τουριστικής περιόδου, απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση τεσσάρων υπαλλήλων ειδικότητας δημοτικής Αστυνομίας, όλων των κατηγοριών, στη δημοτική Αστυνομία Πάρου. Ειδικότερα, η απόσπαση αφορά δύο υπαλλήλων για 6 μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) και δύο υπαλλήλων για 3 μήνες (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο).

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την απόσπασή τους στο δήμο Πάρου (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400), μέχρι την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης.
3. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
4. Βιογραφικό σημείωμα.

bluestarferries

goldenstarferries