Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 180.600 ευρώ η συνολική χρηματοδότηση για την πρώτη φάση της κατασκευής Δικτύου Ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου, με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου αυξάνεται από 700.000 ευρώ σε 880.600 ευρώ.

Το έργο που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο, αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί σημαντική δόμηση.

Σημειώνεται ότι, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31/12/2023.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets