Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 27-29 Ιουλίου 2023 έλεγχοι, για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν σε Πάρο, Νάξο, Θάσο και Καβάλα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις συνολικά σε 7 περιπτώσεις.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων που έγινε σε Πάρο και Νάξο διαπιστώθηκε:

Στην Πάρο:

-> Σε εστιατόριο, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.
-> Σε εστιατόριο – καφέ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας.

Στη Νάξο:

-> Σε υπηρεσία παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ να απασχολούνται 4 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.
-> Σε καφέ μπαρ – εστιατόριο, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας.
-> Σε σνακ μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και η μη έκδοση 5 αποδείξεων.

Σημειώνεται ότι, για όλες τις περιπτώσεις ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (Σ.ΕΠ.Ε., Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ