Μετά την ολοκλήρωση της δημοσκοπικής έρευνας για τον δήμο Πάρου, από την κορυφαία στη χώρα μας εταιρεία Alco για λογαριασμό της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», σας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος των ευρημάτων με την κρίση των ερωτηθέντων για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η εταιρεία Alco διενήργησε την έρευνα, το χρονικό διάστημα από 21 Φεβρουαρίου μέχρι 3 Μαρτίου 2023, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 400 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα.
Πρώτο στάδιο η κατανομή του δείγματος ανάλογα με τον πληθυσμό (στοιχεία απογραφής 2021) στις δημοτικές Κοινότητες και δεύτερο στάδιο η τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων (ατόμων) στο εσωτερικό κάθε στρώματος.
Η έρευνα ελέγχθηκε με βάση τις προδιαγραφές του Κώδικα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ. Συγκεκριμένα έγινε επανέλεγχος ίσου αριθμού ερωτηματολογίων για κάθε έναν και όλους τους ερευνητές, από έμπειρους ελεγκτές – μόνιμα στελέχη της Alco.

Το 49% δεν είναι ικανοποιημένο από το συνολικό έργο της δημοτικής διοίκησης

Στο πρώτο σκέλος, οι πολίτες κλήθηκαν ν’ απαντήσουν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από το έργο -συνολικά- της δημοτικής διοίκησης, αν έχουν θετική ή αρνητική γνώμη για το έργο της σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας, καθώς και ειδικότερα για το πώς έχει διαχειριστεί την αναβάθμιση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας αλλά και τα έργα υποδομής στο νησί.
Στο ερώτημα «Θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένοι από το έργο του δημάρχου Μάρκου Κωβαίου;», το 49% του δείγματος απάντησε όχι και το 36% απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 15% είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ.
Χαρακτηριστικά είναι και τα δείγματα ανά δημοτική Κοινότητα. Στην Παροικιά το 56% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο του δημάρχου (σε αντίθεση με το 39% που απάντησε ότι είναι και με το 5% που δεν απάντησε), ενώ και στη Νάουσα το 42% δεν είναι ικανοποιημένο από τον κ. Κώβαιο (σε αντίθεση με το 33% που απάντησε ότι είναι και με το 25% που δεν απάντησε).
Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις ανά φύλλο και ηλικιακή ομάδα. Οι άνδρες σε ποσοστό 51% και οι γυναίκες σε ποσοστό 46% δεν είναι ικανοποιημένοι από τα πεπραγμένα του δημάρχου Πάρου. Ο κ. Κωβαίος έχει περισσότερες αρνητικές απαντήσεις στις ηλικίες 25-44 ετών και τις περισσότερες θετικές στους 65 ετών και άνω.
Τέλος, όσο αναφορά τις απαντήσεις βάσει της κομματικής προτίμησης, το 62% που ψήφισε ΝΔ έχει θετική άποψη για το έργο του δημάρχου (το 24% αρνητική και το 14% δεν ξέρει / δεν απαντά), ενώ το 65% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ έχει αρνητική γνώμη για το έργο του κ. Κωβαίου (το 20% θετική και το 15% δεν ξέρει / δεν απαντά).

Κερδίζει με 64% η Ύδρευση-Αποχέτευση, χάνει με 55% η Οδοποιία

Στην έρευνα που έγινε οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για την άποψή τους σε επιμέρους τομείς της καθημερινότητας. Αυτό που αναμφίβολα ξεχωρίζει είναι το εντυπωσιακό ποσοστό του 64% που δήλωσε ότι έχει θετική γνώμη για τον τομέα της Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο νησί, γεγονός που δείχνει τη σημαντική δουλειά που κάνει η ΔΕΥΑ Πάρου.
Από εκεί και πέρα, θετική είναι στην πλειοψηφία και η γνώμη για τα σχολεία / παιδικούς σταθμούς με ποσοστό 49%, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο ποσοστό του 36% που είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ. Επίσης, στον τομέα της καθαριότητας οι απόψεις είναι σχεδόν μοιρασμένες, καθώς το 46% έχει θετική γνώμη και το 43% αρνητική.
Αντίθετα, το μεγάλο πρόβλημα στην οδοποιία (περιφερειακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις των ερωτηθέντων, αφού για το συγκεκριμένο θέμα το 55% έχει αρνητική γνώμη, έναντι του 31% που έχει θετική.
Συμπερασματικά, για τους παραπάνω τέσσερις τομείς οι δημότες δηλώνουν σχετικά ικανοποιημένοι, όχι όμως στον βαθμό που ένας εν ενεργεία δήμαρχος θα επιθυμούσε. Το 34% περίπου δεν έχει θετική εικόνα κι αυτό μεταφράζεται σε δύο ενδεχόμενα. Είτε η αποτύπωση είναι πραγματική, είτε υπάρχει έργο το οποίο δεν έχει προβληθεί.
Σαφώς, ο αρνητικός δείκτης ικανοποίησης στον τομέα της οδοποιίας κρατάει χαμηλά τη συνολική αξιολόγηση. Η οδοποιία είναι ένας τομέας που συνήθως οι δήμαρχοι έχουν πρόβλημα και δέχονται αρνητικές γνώμες ακόμα και στις περιπτώσεις που δρόμοι ανήκουν στην περιφέρεια.

Ένας στους δυο δεν είναι ικανοποιημένοι από τις κινήσεις της δημοτικής αρχής για το Κ.Υ. και τα έργα υποδομής

Το μείζον ζήτημα της υγείας και πιο συγκεκριμένα της υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας, αλλά και οι παρεμβάσεις σε έργα υποδομής στο νησί, δεν σχολιάστηκαν θετικά από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Ειδικότερα:
Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι η δημοτική αρχή διεκδίκησε όσο έπρεπε την αναβάθμιση και τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας του νησιού σας;», το 50% απάντησε όχι και το 22% απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 28% είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ.
Στο ερώτημα «Θεωρείτε ότι η δημοτική αρχή έχει παρέμβει όπως θα έπρεπε για τη δημιουργία έργων υποδομής στο νησί σας;», το 47% απάντησε όχι και το 24% απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 29% είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ.
Συμπερασματικά, οι δημότες περίμεναν καλύτερους τρόπους διεκδίκησης στον τομέα της υγείας, ενώ παρόμοια είναι η γνώμη και για τα έργα υποδομής του νησιού, ειδικά με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Πάντως και σ’ αυτή την περίπτωση -με δεδομένο το υψηλό ποσοστά του «δεν ξέρω / δεν απαντώ» φαίνεται πως χρειάζεται περαιτέρω προβολή των έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.

  • Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου» θ’ ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της δημοκοπικής έρευνας από την εταιρεία Alco, για την δημοτικότητα των τριών υποψηφίων δημάρχων καθώς και για την παράσταση νίκης.
bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ