Για την ερχόμενη Πέμπτη (6/7) και ώρα 7.30 μ.μ. ορίστηκε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με τρία θέματα προς συζήτηση που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού Τιμολογιακής Πολιτικής Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. οικον. έτους 2022
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης – τροποποίησης Κόστους Διαχείρησης Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. οικον. έτους 2023.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης – τροποποίησης Τιμολογιακής Πολιτικής Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. οικον. έτους 2023.
(Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος).

bluestarferries

goldenstarferries