Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Γιώργος Μπαφίτης, μαζί με τον γενικό διευθυντή, Νίκο Καραμανέ και εκπροσώπους των εργαζομένων, σε υλοποίηση της υπ. αρίθμ. 111/2023 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου καινούργιο υδραυλικό εργαλείο κοπής – διαστολής απεγκλωβισμού (συνοδευόμενο από την μπαταρία και τον φορτιστή του). Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, αξίας 12.400 ευρώ, θα βοηθήσει καθοριστικά στην διεκπεραίωση δύσκολων και επικίνδυνων καθηκόντων που αναλαμβάνουν καθημερινά οι Πυροσβέστες.

Επίσης, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο Τύπου «η ΔΕΥΑΠ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής και της ευρύτερης προσφοράς στην τοπική κοινωνία, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενίσχυση φορέων που προσφέρουν πολύπλευρα στον τόπο μας».