Με νέα αναλυτική εγκύκλιο 44 σελίδων, που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), δίνονται διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των δημοτικών κοινοτήτων.

Όπως σημειώνεται στο εισαγωγικό σημείωμα της εγκυκλίου, «οι δημοτικές κοινότητες συνιστούν μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου του δήμου. Η λειτουργία τους θεμελιώνεται στην εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς διαθέτουν δικά τους όργανα διοίκησης που εκλέγονται από το σώμα των δημοτών σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια του δήμου. Οι δημοτικές κοινότητες, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες αλλά εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δήμου, τα κεντρικά όργανα του οποίου (δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική επιτροπή) είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων».

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets