Προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία του το τμήμα «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΔΙΕΚ) ΣΥΡΟΥ, κατά το επόμενο έτος επαγγελματικής κατάρτισης 2024-2025, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 14:00, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate.

Επίσης, μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 27 Μαρτίου, θα γίνουν προσπάθειες να τεθεί σε λειτουργία και να μπει στο Παράλληλο Μηχανογραφικό 2024 και το τμήμα «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας» της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ., πρώην ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ), για το οποίο κατά την παρελθούσα χρονιά επαγγελματικής κατάρτισης, δεν υπήρξε επαρκής αριθμός αιτήσεων και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets