Ο δήμος Πάρου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει ότι ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 όσοι κατέθεσαν ή θα καταθέσουν αίτηση μεταδημότευσης και θα έχει οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στο δήμο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Πάρο. Επίσης θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Πάρο οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν στο νησί και θα έχουν εγγραφεί στους Ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Κοινοτικών Εκλογέων του δήμου Πάρου, οι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο, στη Μονάδα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης (δημαρχείο Πάρου, Παροικία, Πάρος) ή στα Κ.Ε.Π. προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο) και να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ