Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του δήμου Αντιπάρου σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση, καλούνται όσοι ιδιώτες έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα κατά το παρελθόν διαφημιστικές πινακίδες, ταμπέλες, πλαίσια, κ.α., σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των οδικών αξόνων του νησιού, όπως τις απομακρύνουν άμεσα εντός δύο εβδομάδων από τη δημοσίευση της ειδοποίησης.

Μετά το πέρας του ανωτέρου διαστήματος, όλες οι παράνομες διαφημιστικές καταχωρήσεις θα απομακρύνονται θεωρούμενες ως «ρύποι» με παράλληλη επιβολή χρηματικού προστίμου σε διαφημιστές και διαφημιζομένους.