Ο Δήμος Πάρου με ανακοίνωσή του ενημερώνει και συμβουλεύει τους δημότες για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, αναφέροντας τα εξής:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία τα αδρανή και ογκώδη υλικά (μπάζα), όπως τα κλαδιά και τα φυτικά υπολείμματα θα πρέπει να καταλήγουν στους αδειοδοτημένους χώρους που υπάρχουν στο νησί μας και όχι δίπλα σε κάδους, σε ρέματα, σε ιδιοκτησίες άλλων ή σε δημόσιους χώρους.
Ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλαδιά και τα φυτικά υπολείμματα έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες, ρίψη σε ρέματα και χείμαρρους κάτι που είναι επικίνδυνο κατά την χειμερινή περίοδο καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Καλούμε τους πολίτες να είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΙ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν εργασίες  των οικοπέδων τους να διαθέτουν τα εκάστοτε υλικά σε Μονάδες που είναι συμβεβλημένες με Συστήματα Διαχείρισης ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων). Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν, μπορούν να καλούν την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πάρου (τηλ. 2284024059) ώστε να τους υποδείξει τους αδειοδοτημένους χώρους που θα πηγαίνουν τα αδρανή και ογκώδη υλικά (μπάζα), καθώς κλαδιά και τα φυτικά υπολείμματα.
Σε περίπτωση που εντοπίσετε σε ρέμα ή χείμαρρο αδρανή υλικά (μπάζα, κλαδιά, φυτικά υπολείμματα) να καλείται την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (τηλ. 2284361226), ή το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάρου (τηλ. 2284360116)».

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets