Στο πλαίσιο των δημοσιευμάτων και των συνεντεύξεων της προεκλογικής περιόδου, ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Πάρος με Ευθύνη και Ενότητα» και υποψήφιος δήμαρχος, Κώστας Μπιζάς, απαντά σε 15+1 ερωτήσεις.

Ποιοί λόγοι σας οδήγησαν στη διεκδίκηση της Δημοτική Αρχής;

Κ.Μ.: Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάρος τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την απόλυτη ανεπάρκεια της παρούσας Δημοτικής Αρχής όχι μόνο να σχεδιάσει την μελλοντική πορεία του νησιού αλλά και να διαχειριστεί στοιχειωδώς τα πιο βασικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Ποιές είναι οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός σας;

Κ.Μ.: Πρώτη προτεραιότητα μας η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάρου καθώς και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Στη συνέχεια, η προστασία του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας του νησιού που υπονομεύονται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αλλά και ως προϋπόθεση μιας βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης του νησιού. Βασικός μας πυλώνας είναι και θα παραμείνει η συνεχής διαβούλευση με την κοινωνία, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους Παριανούς που ζουν εκτός νησιού, καθώς και τους πολίτες άλλων χωρών που κατοικούν στην Πάρο και η επιδίωξη των μέγιστων δυνατών συγκλίσεων.

Τι σχεδιάζετε να κάνετε για το μεγάλο θέμα της καθαριότητας;

Κ.Μ.: Προτεραιότητα θα δοθεί στην οργανωτική αναβάθμιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, μέσα από την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού καθώς και στη στήριξη των εργαζομένων σ’ αυτήν. Επίσης αναγκαία κρίνεται η συστηματική επανεκπαίδευση της κοινωνίας σε ορθές πρακτικές διαχωρισμού κι ανακύκλωσης. Προσβλέπουμε στη στενή και συστηματική συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου ως υπεύθυνο πλέον της διαχείρισης των απορριμμάτων προκειμένου να υιοθετήσουμε και να ακολουθήσουμε πιο σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης.

Πώς θα επιλύσετε το κυκλοφοριακό καθώς και το θέμα της στάθμευσης;

Κ.Μ.: Αρχικά με άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωσή τους και στη συνέχεια μέσα από την εκπόνηση μιας συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης σε επίπεδο νησιού, για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Τα πρώτα μας μέτρα, αφορούν σε παρεμβάσεις σε σημεία (όπως περιφερειακοί Παροικιάς και Νάουσας), σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών, στην επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας σε Παροικιά και Νάουσα, στη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και σταδιακά ποδηλατοδρόμων, καθώς και στην αναδιοργάνωση του συστήματος στάθμευσης: ελεγχόμενη στάθμευση, διαχωρισμός των χώρων στάθμευσης σε βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους, αγορά ή ενοικίαση επιπλέον χώρων όπου απαιτείται. Όλα τα παραπάνω θα προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία με ειδικούς συγκοινωνιολόγους.

Ποιές πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για το θέμα της δημόσιας υγείας και των διακομιδών;

Κ.Μ.: Παρότι τα θέματα δημόσιας υγείας δεν εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα, εν τούτοις εμείς είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε σθεναρά τη βελτίωση του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, προκειμένου να έχουν επαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τις αναγκαίες προμήθειες σε αναλώσιμα καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των πιο σοβαρών περιστατικών μέσω συνεργασιών με κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Επίσης θα παράσχουμε, κίνητρα για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού (παροχή στέγασης). Τέλος στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας σύγχρονης Δομής Υγείας καθώς και η ίδρυση μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Σχετικά με τις διακομιδές προσβλέπουμε στη βελτίωση και στον εξορθολογισμό τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας καθώς και στην επαναλειτουργία του υγειονομικού αεροσκάφους του Βελέντζειου.

Πώς θα διαχειριστείτε το θέμα της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της Πάρου και των προβλημάτων λόγω του υπερτουρισμού;

Κ.Μ.: Αναμφίβολα η αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη της Πάρου εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους σε σχέση με τα οφέλη. Ο τουρισμός είναι και θα είναι ο κύριος πυλώνας της παριανής οικονομίας, όμως είναι απολύτως απαραίτητο να τεθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε μέσα από τη δημιουργία ενός Δημοτικού Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), όπως συμβαίνει άλλωστε σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στον προηγμένο κόσμο, που θα έχει την ευθύνη της εξειδίκευσης και εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Επιπρόσθετα σχεδιάζουμε την αναβάθμιση της τουριστικής πολιτικής του Δήμου με έμφαση στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πάρου, (πολιτισμός και περιβάλλον), σε στενή συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και τους κοινωνικούς φορείς.

Τι σχεδιάζετε για τις μεγάλες δημόσιες υποδομές της Πάρου;

Κ.Μ.: Υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τις υποδομές που σχεδιάζει και κατασκευάζει η ΔΕΥΑΠ, όπως επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης, βιολογικών καθαρισμών, αφαλατώσεις και μικρά ενεργειακά έργα. Στόχος μας η σύνταξη ενός διαχειριστικού σχεδίου των υδάτινων πόρων του νησιού για να ξέρουμε πού οδεύουμε και τι μέτρα οφείλουμε να λάβουμε. Τα έργα εκσυγχρονισμού στο λιμάνι της Παροικιάς πρέπει να γίνουν με βάση το Master Plan, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και μεγάλου μέρους της κοινωνίας για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Σχετικά με τις οδικές υποδομές, η στενή συνεργασία με την Περιφέρεια θα οδηγήσει στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών. Εφόσον οι μελέτες το υποδείξουν ως αναγκαίο θα προωθήσουμε τις τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες για νέους οδικούς άξονες. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο πρόγραμμά μας.

Ποιά βαρύτητα δίνετε στη διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων;

Κ.Μ.: Τεράστια! Το φυσικό και δομημένο περιβάλλον μας, το τοπίο μας, είναι στοιχεία της ταυτότητάς μας αλλά και η βάση της τουριστικής οικονομίας μας γι’ αυτό κι επιβάλλεται να το προστατέψουμε. Είμαστε κατά των λεγόμενων «στρατηγικών επενδύσεων» και θα αγωνιστούμε για την αποτροπή τους. Είμαστε υπέρ της επιβολής της νομιμότητας και της τάξης στο θέμα της δόμησης με τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου προστασίας, μέσω του νέου Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που σύντομα θα εκπονηθεί, την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου και την εκτέλεση ουσιαστικών ελέγχων των κατασκευών. Επίσης υπεραμυνόμαστε της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, ειδικότερα των προστατευόμενων περιοχών και είμαστε κατά της εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών. Δίνουμε έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις, σε συνεργασία με τους φορείς, τις ομάδες πολιτών και τα σχολεία και θα αναδείξουμε το Πάρκο Πάρου σε κέντρο πρότυπων περιβαλλοντικών δράσεων.

Ποιές πρωτοβουλίες σχεδιάζετε να αναλάβετε στον τομέα του Πολιτισμού;

Κ.Μ.: Ο πολιτισμός έχει βαρύνουσα σημασία στο αξιακό μας σύστημα και γι’ αυτό σχεδιάζουμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρω την προστασία και ανάδειξη πολλών και σημαντικών μνημείων της Πάρου μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη συστηματική συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς όπως την ΑΜΚΕ Αρχαίων Λατομείων, την ενίσχυση και ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού μέσα από τα πανηγύρια και τις γιορτές. Στόχος μας ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου, η αξιοποίηση του Φραγκομονάστηρου ως Βυζαντινού Μουσείου, η δημιουργία νέου σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου και η αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων πολιτισμού στις Κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Πολιτιστικής Στρατηγικής, η οποία θα χαράσσει την πολιτική του Δήμου.

Ποιά θα είναι η πολιτική σας στη δημόσια εκπαίδευση στην Πάρο;

Κ.Μ.: Στηρίζουμε τη Δημόσια Παιδεία, γι’ αυτό θα συμβάλουμε στη στήριξη των σχολείων μας, όχι μόνο μέσα από την υλικοτεχνική βοήθεια αλλά και μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των κτηριακών και των λειτουργικών προβλημάτων τους, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων. Επιπλέον θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη του νέου Γυμνασίου Πάρου, θα προχωρήσουμε στην παροχή συμβουλευτικής για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, στην στήριξη των τμημάτων του ΔΙΕΚ ΣΥΡΟΥ στην Πάρο και στην ίδρυση Εσπερινού Λυκείου.

Ποιά είναι τα σχέδιά σας στον τομέα του αθλητισμού;

Κ.Μ.: Ταχεία υλοποίηση αθλητικών υποδομών που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως το Κλειστό Γυμναστήριο στο Ζευλάκι της Παροικίας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο Αγροκήπιο της Νάουσας και στο γήπεδο της Μάρπησσας, ανοιχτά κολυμβητήρια και άλλοι απαραίτητοι αθλητικοί χώροι σε όλες τις Κοινότητες του νησιού μας. Θα προωθήσουμε επίσης την δημιουργία υπαίθριων χώρων άθλησης σε δημοτικές και άλλες ελεύθερες περιοχές.

Τι θα κάνετε για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα στην Πάρο;

Κ.Μ.: Σχεδιάζουμε μεταξύ άλλων τη δημιουργία γραφείου αγροτικής μέριμνας, τη συστηματική προώθηση και προβολή των παραγόμενων στην Πάρο αγροτικών και μεταποιημένων προϊόντων, τη διασύνδεση της παραγωγής αυτών με εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, την ενίσχυση του αγροτουρισμού και πολλές άλλες σχετικές δράσεις. Κρίσιμη παράμετρος για την αγροτική παραγωγή είναι η σωστή διαχείριση του νερού στο νησί. Αποδίδουμε επίσης μεγάλη σημασία στην προστασία και ενίσχυση της αλιείας και επιδιώκουμε για το σκοπό αυτό τη συνεργασία με το Σύλλογο Αλιέων.

Ποιά είναι η άποψή σας για το θέμα των παραλιών;

Κ.Μ.: Είμαστε αυστηρά υπέρ της τήρησης της νομιμότητας. Φυσικά οι επιχειρηματίες των παραλιών έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ομπρελοκαθισμάτων, εφόσον τηρούν τα νόμιμα και στις περιοχές που τους παραχωρούνται, σύμφωνα με τις σχετικές υπογραφείσες συμβάσεις.

Ποιό κομμάτι της κοινωνίας της Πάρου εκπροσωπεί ο συνδυασμός σας;

Κ.Μ.: Είναι προφανές και σύμφωνα με το ψηφοδέλτιό μας ότι εκπροσωπούμε όλες τις κοινωνικές, επαγγελματικές και ηλικιακές ομάδες της Πάρου. Άδικα κάποιοι κι εκ του πονηρού επιχείρησαν να παραπλανήσουν τον κόσμο, γι’ αυτό δηλώνω κατηγορηματικά ότι είμαστε υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας, κυρίως της μικρής και μεσαίας που αποτελεί τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπατριωτών μας επιχειρηματιών. Είμαστε όμως κατά της ασύδοτης επιχειρηματικότητας, της εκτός των πλαισίων νομιμότητας.

Τι καταλογίζετε στις αντίπαλες δημοτικές παρατάξεις που έχουν ένα παρελθόν στην Αυτοδιοίκηση της Πάρου;

Κ.Μ.: Η αποτυχία της σημερινής δημοτικής αρχής είναι καταφανής σε όλα τα μεγάλα και μικρά ζητήματα της Πάρου και αυτό διαπιστώνει κανείς απ’ άκρη σε άκρη στο νησί. Μόνοι υποστηρικτικές της είναι το πελατειακό της σύστημα. Όσον αφορά στην παράταξη της αντιπολίτευσης ως συνδυασμός αποδείχτηκε κατώτερος των περιστάσεων. Ανέδειξε κάποια θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο εξ αιτίας της ανυπαρξίας της πλειοψηφίας αλλά δεν έθιξε ουσιαστικά κανένα από τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν το νησί. Πιστεύω ότι λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων δεν έχει ούτε το εύρος ούτε τη δυνατότητα για κάτι ουσιαστικό ως πιθανή Δημοτική Αρχή.

Ποιοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες της Πάρου θα σας επιλέξουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές;

Κ.Μ.: Διαθέτουμε ένα σοβαρό και ρεαλιστικό πρόγραμμα που απαντά στις ανάγκες όλων των Παριανών. Έχουμε ένα στελεχιακό δυναμικό που υπερέχει σαφώς αυτού των άλλων Παρατάξεων. Ακόμη γιατί βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο κι επικοινωνία με τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους φορείς και τους συλλόγους για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων και των μέγιστων συγκλίσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε και να κάνουμε το καλύτερο για το νησί μας. Είμαστε η μόνη Δημοτική Παράταξη που έχει τη θέληση και μπορεί να φέρει την αλλαγή στην Πάρο με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ.

bluestarferries

goldenstarferries