Την Πέμπτη 25 Απριλίου και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων (Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου & Σαχτούρη, Λαλακιά – Ερμούπολη), θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, προκειμένου να συζητήσει τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη των νήσων Πάρου και Αντιπάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν προκειμένου να εκθέσουν τις αντιρρήσεις τους ενώπιον της Επιτροπής. Διευκρινίζεται ότι η παρουσία δεν είναι υποχρεωτική, ενώ επιπλέον, επισημαίνεται ότι, κατά την εξέταση των αντιρρήσεων οι ενιστάμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και να θέσουν υπόψη της Επιτροπής όσα αποδεικτικά στοιχεία στοιχειοθετούν και τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, εφόσον διαθέτουν.