Από σήμερα Δευτέρα (22/5) ξεκίνησαν εργασίες στην διασταύρωση «Γκίκα», στην αρχή του Περιφερειακού Παροικιάς, με σκοπό την προετοιμασία αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του δρόμου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις των πινακίδων και των φωτεινών εργοταξιακών σηματοδοτών στο σημείο του εργοταξίου και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
Η ΔΕΥΑ Πάρου ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής για τις οχλήσεις που θα δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.