ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Offi ce (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση soſt ware χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και εργοταξίων.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
8. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
9. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MSProject ή συναφούς).
10. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
11. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
12. IT literacy.
13. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις

Τύπος Εργασίας:
Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


Η εταιρεία «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» επιθυμεί να προσλάβει στην Πάρο για τις παρακάτω θέσεις:

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Απαιτούμενα προσόντα:
• Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως Οδηγός.
• Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
• Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου.
• Συνεργασία και Ομαδικότητα.
• Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη.
• Ευελιξία σε κυλιόμενα ωράρια εργασίας.
Η Εταιρεία παρέχει:
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

ΠΩΛΗΤΗΣ
Βασικές αρμοδιότητες:
• Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου.
• Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
• Εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών πωλήσεων, επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων με πελάτες.
• Προσδιορισμός των αναγκών του πελάτη και κάλυψη αυτών.
• Παρακολούθηση της πορείας των πωλήσεων των προϊόντων.
• Συνεχής υποστήριξη πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, στον κλάδο Τροφίμων – Μη Τροφίμων.
• Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής θα εκτιμηθεί.
• Μεθοδικότητα και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
• Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
• Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
• Αποτελεσματικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
• Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
• Δίπλωμα Οδήγησης.
Η Εταιρεία παρέχει:
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / Προετοιμασία παραγγελιών (picking)
Απαιτούμενα προσόντα:
• Ανάλογη προϋπηρεσία.
• Συνεργασία και Ομαδικότητα.
• Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη.
• Ευελιξία σε κυλιόμενα ωράρια εργασίας.
• Τακτοποίηση αποθήκης.
Η Εταιρεία παρέχει:
• Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή Βιογραφικών: info@arxiloxos.gr. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια ενώ θα
απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. Αποστολή βιογραφικών στο info@jmconstructions.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 2284022765.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, στις θέσεις: απογευματινό ρεσεψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6947023004.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ζητούνται για την επιχείρηση Piscines Ideales στην Αλυκή. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ καλές αποδοχές. Για πληροφορίες καλέστε στο 2284028788.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από το κατάστημα Climart στην Παροικιά. Τηλ. Επικοινωνίας: 2284028083.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου, με γνώσεις ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού ή ψυκτικού για πλήρη απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950 ή βιογραφικό στο e-mail: assist.ops@poseidon-paros.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητούνται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου, με εμπειρία και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλ. 6956286953 ή βιογραφικό στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕΡΒΙΣ (Service) ζητούνται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή, με σχετική εμπειρία και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλ. 6956286953 ή βιογραφικό στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή Πάρου, με σχετική εμπειρία. Επιθυμητή η γνώση αγγλικής η άλλης γλώσσας. Αμοιβή ικανοποιητική. Πληροφορίες στο τηλ. 6936898764 ή βιογραφικό στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Απαραίτητες γνώσεις: Λογιστικής, Η/Υ, Excel, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@ioakimidis-estates.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία, ως ελεγκτής, από το Autovision ΚΤΕΟ Πάρου. Τηλ. Eπικοινωνίας: 6941411564. Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@autovision.gr.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ για ξενοδοχείο στη Χρυσή Ακτή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6931728111.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για να εργαστεί σε κατάλυμα, στις Λεύκες Πάρου, από 1/6/23 μέχρι 15/9/23. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρέχονται μισθός και ασφάλιση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6944323160.

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από οικοδομικό γραφείο στη Νάουσα. Γνώση Η/Υ, Αγγλικών και λογιστικής. (Προσφορές, ΑΠΔ κλπ). Συζητήσιμο ωράριο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6937771605, βιογραφικά στο e-mail: ilirjanallko0@gmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Ε’ Κατηγορίας για επικαθήμενο φορτηγό, ζητείται από αλυσίδα σούπερμαρκετ, για πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο. Αποστολή βιογραφικών: broth581@otenet.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.

ΚΥΡΙΑ ζητείται για την κουζίνα του εστιατορίου ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ στην Αγκαιριά. Ώρες εργασίας 6-12 μμ. Τηλ. Επικοινωνίας 6972372514 (κ. Στέφανος).