Ζητείται συνεργάτης για το εμπορικό τμήμα στην εφημερίδα «Φωνή της Πάρου». Αποστολή βιογραφικών: nikos@typoparos.gr


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Offi ce (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση soſt ware χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και εργοταξίων.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
8. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
9. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MSProject ή συναφούς).
10. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
11. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
12. IT literacy.
13. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις

Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ACCOUNTING EMPLOYEE (FINANCIAL DEPARTMENT)
Υπάλληλος Λογιστηρίου (Οικονομικό τμήμα)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση / Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας και των έργων, στην έδρα της εταιρείας στην Πάρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των λογιστικών & οικονομικών διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων της εταιρείας.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά::
1. Κατανόηση λογιστικών εννοιών, απλών εννοιών κώδικα λογιστικών/φορολογικών στοιχείων και εργατικής νομοθεσίας.
2. Λλογιστική διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων σε ψηφιακή εφαρμογή εταιρείας.
3. Εκμάθηση/χρήση ψηφιακών εφαρμογών λογιστικής και οικονομικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εμπειρία άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ως υπάλληλος λογιστηρίου ή λογιστικού γραφείου.
4. Πολύ καλή γνώση e-εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (MS Outlook, Gmail, Word/Excel).
6. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών).
7. Πάρα πολύ καλή γνώση/χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).
8. Πρόθεση για εκμάθηση των βασικών εννοιών των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων (κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων, παραγγελιών και προσφορών, προϋπολογισμών, προμετρήσεων ή και επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων εργασιών, χρονοδιαγραμμάτων, κ.ο.κ.).
9. Έμφαση στο ποιοτικό αποτέλεσμα και τη λεπτομέρεια.
10. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σταθερό, ευχάριστο & απαιτητικό περιβάλλον.
11. Επιθυμία για ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες κι επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων.
12. Λήψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα, ομαδικότητα, συνεργατικότητα.
13. Ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).
14. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
15. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων, εταιρικά social media.
16. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις

Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο.
Ώρες εργασίας: Σε συνεννόηση με τον άμεσο προϊστάμενο. Η συνήθης απασχόληση ενός υπάλληλου λογιστηρίου είναι Δευτέρα με Παρασκευή 08:00-16:00.
Χώρος εργασίας: Τα γραφεία της εταιρείας στην Πάρο. Σπανίως, τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ή την Αντίπαρο και ενδεχομένως όπου απαιτούν οι δραστηριότητες της εταιρείας (δηλ. σπανιότερα, γραφεία πελατών ή συνεργατών, κοκ). Τα έξοδα μετάβασης, όπου και εάν απαιτείται, θα καλύπτονται από την εταιρεία.
Άδειες: Οπωσδήποτε οι νόμιμες, αλλά υπάρχει κατανόηση και πάντοτε το συζητάμε informally, ως συνάδελφοι. Η εταιρεία κλείνει για περίπου δύο με τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο, λόγω θερινής περιόδου και απαγόρευσης μετακινήσεων οχημάτων κατασκευής, καθώς και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, συνεπώς οι συνήθεις άδειες δίδονται κατά τις περιόδους αυτές.

IV. Αποδοχές-Παροχές (benefits)

Ύψος Αποδοχών: Βάσει συμφωνίας και αναλόγως των προσόντων, της εμπειρίας και των ειδικών δεξιοτήτων/εμπειρίας της/του υποψήφιας/υποψηφίου.
Σχέση εργασίας: Με πρόσληψη.
Συστάσεις (References): Επαφές για συστάσεις προϋπηρεσίας και εμπειρίας,
εφόσον κριθούν απαραίτητες.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. Αποστολή βιογραφικών στο info@jmconstructions.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 2284022765.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Απαραίτητες γνώσεις: Λογιστικής, Η/Υ, Excel, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@ioakimidis-estates.gr.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία, ως ελεγκτής, από το Autovision ΚΤΕΟ Πάρου. Τηλ. Eπικοινωνίας: 6941411564. Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@autovision.gr.


ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Ε’ Κατηγορίας για επικαθήμενο φορτηγό, ζητείται από αλυσίδα σούπερμαρκετ, για πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο. Αποστολή βιογραφικών: broth581@otenet.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από οικοδομικό γραφείο στη Νάουσα. Γνώση Η/Υ, Αγγλικών και λογιστικής. (Προσφορές, ΑΠΔ κλπ). Συζητήσιμο ωράριο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6937771605, βιογραφικά στο e-mail: ilirjanallko0@gmail.com.


ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για μόνιμη ή εποχική απασχόληση με σχετική εμπειρία ζητείται από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ.: 6936898766 ή βιογραφικό στο e-mail: takis@myronsa.gr.


ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ για την επιχείρηση στην Αλυκή. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ καλές αποδοχές.
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ για μόνιμη εργασία στο καινούριο κατάστημα ειδών υγιεινής. Πληροφορίες στο τηλ.: 2284028788.


YΠAΛΛHΛOΣ ΓPAΦEIOY ζητείται, με γνώσεις υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας ευπρόσδεκτη, για την περιοχή της Αλυκής. Πρωινή εργασία, 8ωρα, πενθήμερο. Αποδοχές ικανοποιητικές. Πληροφορίες στο Χρωματοπωλείο Παρούσης Δημήτρης, στην Αλυκή, καθώς και στο τηλ.: 6972000752.


ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για φορτηγό, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και κάρτα ταχογράφου, για τη σεζόν ή και μόνιμος. Πολύ καλός μισθός και διαμονή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6949667545.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εταιρεία με οικοδομικά υλικά, με γνώσεις H/Y και αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών: kchanioti@yahoo.com.


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Επικοινωνία στο τηλ.: 6970677476 και στο e-mail: papachatzisp@gmail.com.