ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

ΙΙ. Αντικείμενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο
και Αντίπαρο

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με
έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής
κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών
έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Offi ce (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση soſt ware χρονικού προγραμματισμού (π.χ.
MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες,
unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλη-
σης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα
τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και
εργοταξίων.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική – κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του
τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά
βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών
υποχρεώσεων
• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη γνώση MS Offi ce
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ – ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες
και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων

Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών

Αποστολή βιογραφικού στο email: cv.constructionparos@gmail.com


 • ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται από εταιρεία διανομών για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στο Fax: 2284041563, E-mail: arhicom1@otenet.gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2284041252, 41764
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία από το κατάστημα ΦΩΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Πληροφορίες στο τηλ. 6946687076 και στο email: batsouri@hotmail.com
 • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά προσόντα, εμπειρία και γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας και του εξοπλισμού, καθοδήγηση συνεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο: info@jmconstructions.gr
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.
 • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. Αποστολή βιογραφικών στο info@jmconstructions.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 2284022765.
 • ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τη θέση πωλητή/πωλήτριας καθώς και ένα άτομο για τη θέση του οδηγού. Ικανοποιητικός μισθός. Παρέχεται διαμονή. Πληροφορίες στο email: info@tserkiparos.gr
 • ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητούνται από τη ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε στο υποκατάστημα της στην Πάρο, στα πλαίσια συνεργασίας της με μεγάλες εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, μισθός ικανοποιητικός. Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό στο email paros.mietsel@gmail.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2284026161.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται για ημιαπασχόληση στον Αερολιμένα Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2109919919.
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη απασχόληση σε φαρμακείο στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσσες ή/και εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους στο email: parospharma@yahoo.com
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, στις θέσεις: απογευματινό ρεσεψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. Επικοινωνίας: 6947023004.
 • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για μικρό ξενοδοχείο στη Παροικιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία, καλές αποδοχές. Τηλ. Επικοινωνίας: 6934630438.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο στη Χρυσή Ακτή για τη θερινή σεζόν, στις θέσεις: ρεσεψιονίστ και καμαριέρας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6931728111.
 • ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ζητούνται για την επιχείρηση Piscines Ideales στην Αλυκή. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ καλές αποδοχές. Για πληροφορίες καλέστε στο 2284028788.
 • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή Πάρου, με σχετική εμπειρία. Επιθυμητή η γνώση αγγλικής η άλλης γλώσσας. Αμοιβή ικανοποιητική. Πληροφορίες στο τηλ.: 6936 898764 και στο e-mail: info@poseidon-paros.gr.