ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Offi ce (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση soſt ware χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και εργοταξίων.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων.
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων.
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων.
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών έργων.
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
8. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
9. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. MSProject ή συναφούς).
10. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.
11. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
12. IT literacy.
13. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης).
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις

Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ACCOUNTING EMPLOYEE (FINANCIAL DEPARTMENT)
Υπάλληλος Λογιστηρίου (Οικονομικό τμήμα)

Ι. Αντικείμενο
Παρακολούθηση / Υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών της εταιρείας και των έργων, στην έδρα της εταιρείας στην Πάρο.

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των λογιστικών & οικονομικών διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων της εταιρείας.

Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά:
1. Κατανόηση λογιστικών εννοιών, απλών εννοιών κώδικα λογιστικών/φορολογικών στοιχείων και εργατικής νομοθεσίας.
2. Λλογιστική διαχείριση και καταχώρηση στοιχείων σε ψηφιακή εφαρμογή εταιρείας.
3. Εκμάθηση/χρήση ψηφιακών εφαρμογών λογιστικής και οικονομικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας εμπειρία άνω των 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ως υπάλληλος λογιστηρίου ή λογιστικού γραφείου.
4. Πολύ καλή γνώση e-εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (MS Outlook, Gmail, Word/Excel).
6. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών).
7. Πάρα πολύ καλή γνώση/χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).
8. Πρόθεση για εκμάθηση των βασικών εννοιών των διαδικασιών παραγωγής κτηριακών έργων (κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων, παραγγελιών και προσφορών, προϋπολογισμών, προμετρήσεων ή και επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων εργασιών, χρονοδιαγραμμάτων, κ.ο.κ.).
9. Έμφαση στο ποιοτικό αποτέλεσμα και τη λεπτομέρεια.
10. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα σταθερό, ευχάριστο & απαιτητικό περιβάλλον.
11. Επιθυμία για ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες κι επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων.
12. Λήψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα, ομαδικότητα, συνεργατικότητα.
13. Ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες).
14. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
15. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων, εταιρικά social media.
16. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, unsupervised work.

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις

Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα την Πάρο.
Ώρες εργασίας: Σε συνεννόηση με τον άμεσο προϊστάμενο. Η συνήθης απασχόληση ενός υπάλληλου λογιστηρίου είναι Δευτέρα με Παρασκευή 08:00-16:00.
Χώρος εργασίας: Τα γραφεία της εταιρείας στην Πάρο. Σπανίως, τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ή την Αντίπαρο και ενδεχομένως όπου απαιτούν οι δραστηριότητες της εταιρείας (δηλ. σπανιότερα, γραφεία πελατών ή συνεργατών, κοκ). Τα έξοδα μετάβασης, όπου και εάν απαιτείται, θα καλύπτονται από την εταιρεία.
Άδειες: Οπωσδήποτε οι νόμιμες, αλλά υπάρχει κατανόηση και πάντοτε το συζητάμε informally, ως συνάδελφοι. Η εταιρεία κλείνει για περίπου δύο με τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο, λόγω θερινής περιόδου και απαγόρευσης μετακινήσεων οχημάτων κατασκευής, καθώς και την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, συνεπώς οι συνήθεις άδειες δίδονται κατά τις περιόδους αυτές.

IV. Αποδοχές-Παροχές (benefits)

Ύψος Αποδοχών: Βάσει συμφωνίας και αναλόγως των προσόντων, της εμπειρίας και των ειδικών δεξιοτήτων/εμπειρίας της/του υποψήφιας/υποψηφίου.
Σχέση εργασίας: Με πρόσληψη.
Συστάσεις (References): Επαφές για συστάσεις προϋπηρεσίας και εμπειρίας,
εφόσον κριθούν απαραίτητες.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com


ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η ΤΕΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Τεχνική Εταιρεία στην Πάρο που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καλύπτοντας τους τομείς μελέτης, κατασκευής και συντήρησης, αναζητά να προσλάβει άμεσα, απόφοιτο/η ΤΕΙ με Τεχνική Κατεύθυνση, για μόνιμη πενθήμερη απασχόληση με έδρα την Πάρο.

Απαραίτητα προσόντα:
– Ικανότητα οργάνωσης
– Πολύ καλή γνώση MS Office
– Χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
– Δίπλωμα οδήγησης

Θα εκτιμηθούν βασικές γνώσεις AUTOCAD &  κατασκευαστική αντίληψη.
Αποστολή βιογραφικών: armodios_vovos@yahoo.gr


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ζητείται καμαριέρα σε τουριστικό κατάλυμα, στο Κρωτήρι Πάρου. Διάρκεια απασχόλησης: Ιούνιος με Σεπτέμβριο. Οι ώρες απασχόλησης ημερησίως θα είναι απογευματινές, ιδανικά μέχρι 4 ώρες καθημερινά.

Παροχές:
– Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με συγκεκριμένες εύκολες αρμοδιότητες.
– Καλές αποδοχές.
– Πλήρης ασφάλιση.
– Ένα ρεπό την εβδομάδα, τα προβλεπόμενα επιδόματα και οι άδειες.
– Bonus αποδοτικότητας.
– Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας.

Δεν παρέχεται διαμονή, προϋπόθεση να υπάρχει μόνιμη κατοικία στο νησί.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6948547475.


ΠΩΛΗΤΕΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ για το νέο µας κατάστημα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην Πάρο.

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι µία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων µε περισσότερα από 500 καταστήματα, λιανεμπορίου, χονδρικής και franchise καταστήματα, και πάνω από 13.500 εργαζόμενους. Είναι µέλος του Ομίλου Ahold Delhaize που αποτελείται από 21 εταιρίες σε 3 ηπείρους (11 χώρες), πάνω από 375 000 εργαζόμενους και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 50 εκατομμύρια πελατών κάθε εβδομάδα.

Για το νέο µας κατάστηµα στην Πάρο η εταιρεία µας ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές – Πωλήτριες για τα κάτωθι τµήµατα: Οπωροπωλείo, Τυποποιηµένα Προϊόντα, Αλλοιώσιµα, Ταµεία.

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, δυναμικό περιβάλλον εργασίας µε άρτια εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή Βιογραφικών: tpapagiannopoulos@ab.gr


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία, ως ελεγκτής, από το Autovision ΚΤΕΟ Πάρου. Τηλ. Eπικοινωνίας: 6941411564. Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@autovision.gr.


ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Ε’ Κατηγορίας για επικαθήμενο φορτηγό, ζητείται από αλυσίδα σούπερμαρκετ, για πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο. Αποστολή βιογραφικών: broth581@otenet.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 6943279227.


ΚΟΠΕΛΑ ζητείται από οικοδομικό γραφείο στη Νάουσα. Γνώση Η/Υ, Αγγλικών και λογιστικής. (Προσφορές, ΑΠΔ κλπ). Συζητήσιμο ωράριο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6937771605, βιογραφικά στο e-mail: ilirjanallko0@gmail.com.


ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για μόνιμη ή εποχική απασχόληση με σχετική εμπειρία ζητείται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή. Πληροφορίες στο τηλ.: 6936898766 ή βιογραφικό στο e-mail: takis@myronsa.gr.


ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή για καλοκαιρινή εργασία. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950.


ΣΕΡΒΙΤΌΡΕΣ-ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή, για service εστιατορίου και Bar με σχετική προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικών. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950.


ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή, με γνώσεις κηπουρικής και φροντίδας κήπων για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950.


FRONT OFFICE MANAGER και RECEPTIONIST ζητούνται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή, με εμπειρία 2-3 ετών και πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950.


ΟΔΗΓΟΣ εσωτερικών διακινήσεων – υπάλληλος γενικών καθηκόντων ζητείται από το ξενοδοχείο Poseidon of Paros 5* στην Χρυσή Ακτή. Πληροφορίες στο τηλ. 6983268950 ή βιογραφικό στο email assist.ops@poseidon-paros.gr.


ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ για την επιχείρηση στην Αλυκή. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ καλές αποδοχές.
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ για μόνιμη εργασία στο καινούριο κατάστημα ειδών υγιεινής. Πληροφορίες στο τηλ.: 2284028788.


ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για φορτηγό, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και κάρτα ταχογράφου, για τη σεζόν ή και μόνιμος. Πολύ καλός μισθός και διαμονή. Τηλ.: 6949667545.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εταιρεία με οικοδομικά υλικά, με γνώσεις H/Y και αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών: kchanioti@yahoo.com.


ΤΕΧΝΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ψυκτικοί υδραυλικοί ζητούνται για μόνιμη απασχόληση για τεχνική εταιρεία στη Νάουσα Πάρου. Τηλ. Επικοινωνίας: 2284055273 και 6937086797.


ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ για τη σεζόν και ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για όλο το χρόνο ζητούνται από ξενοδοχείο στη Παροικιά. Τηλ.: 6947023004 (ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00).


ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Αλυκή Πάρου. Παρέχεται μισθός 1250 ευρώ και κατοικία. Εμπειρία και συστάσεις απαραίτητα. Τηλ.: 6944722002 (κ. Γιώργος).


ΖΕΥΓΑΡΙ για εργασία ζητείται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Αλυκή Πάρου. Παρέχονται μισθός (κατόπιν συνεννόησης) και στέγη. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 6944722002 (κ. Γιώργος).


ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον καθαρισμό σπιτιού στην περιοχή του Δρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών και η μετακίνηση µε δικό της όχημα. Εργασία καθημερινά τις πρωινές ώρες. Τηλ.: 6946124397 (κ. Ερμιόνη).


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για θέση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητες γνώσεις αγγλικών, windows offi ce, χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γνώση γενικής λογιστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Αμοιβή κατόπιν συμφωνίας. Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)6937240257. Αποστολή βιογραφικών στο email: mfrizes.kontogiorgis@gmail.com.


ΟΔΗΓΟΥΣ αυτοκινήτων και δικύκλων ζητεί το κατάστημα ACS, που θα λειτουργήσει µε νέα διεύθυνση. Δυνατότητα πλήρης ή μερικής απασχόλησης, µε ικανοποιητικό μισθό. Τηλ. Επικοινωνίας: 6980207545.


Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε δίπλωμα ∆’ κατηγορίας (D) και Π.Ε.Ι. για μόνιμη θέση εργασίας. Πληροφορίες: 6944417854 και 6944883702.


Πλυντήριο ξενοδοχειακού ιματισµού στη Νάουσα ζητά για πλήρη απασχόληση – σεζόν: 1) Ένα άτομο για την παραγωγή µε προϋπηρεσία στον ίδιο τομέα. 2) Ένα άτομο βοηθό υπεύθυνου µε προϋπηρεσία και γνώσεις αγγλικών στον ίδιο τομέα. Πληροφορίες: Ήβα Δηµητρακοπούλου, τηλ.: 6942951247.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ζητείται για κατάλυμα πολυτελείας στην Πάρο. Κατά προτίμηση ζευγάρι. Θα προτιμηθούν κάτοικοι της Πάρου. Αμοιβή 1.300 ευρώ, συζητήσιμη, σεζόν. Αποστολή βιογραφικών στο email: info@ciel-paros.com.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται για μικρό ξενοδοχείο στην Παροικιά της Πάρου, από ξενοδοχειακό όμιλο. Αποστολή βιογραφικών στο email: paroshotel24@gmail.com.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από το λογιστικό γραφείο του Στυλιανού Γιμελιάρη στην Παροικιά. Πληροφορίες στο τηλ.: 6932837538 και στα emails: gimstelios68@gmail.com και stelios-@otenet.gr.


ΠΩΛΗΤΡΙΑ σε κατάστημα στη Νάουσα Πάρου ζητείται για 6-8 ώρες απασχόλησης. Συζητήσιμο ωράριο, απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Τηλ. Επικοινωνίας: 6942859063.


ΠΩΛΗΤΡΙΑ με προϋπηρεσία και καλή γνώση αγγλικών αναζητά Μπουτίκ στην Παροικιά, έως τον Σεπτέμβριο. Ωράριο 10:00-17:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 2109427149.


Καμαριέρες – Καθαρίστριες – Καθαριστές ζητούνται στην Αντίπαρο για 3µηνη απασχόληση για καθαριότητα και περιποίηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Απαραίτητα Προσόντα: ευγένεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Παροχές: ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές, διαμονή και διατροφή. Αποστολή βιογραφικών: vilabro@gmail.com. Τηλ. Επικοινωνίας: 6973091332.


ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου. Επικοινωνία στο τηλ.: 6970677476 και στο e-mail: papachatzisp@gmail.com.

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ