Ημερίδα από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

30

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΠΠΚΕ) Νοτίου Αιγαίου και η εταιρεία τεχνολογίας «Crowdpolicy ΙΚΕ» διοργανώνουν ανοιχτή ημερίδα με θέμα: «Διασύνδεση και Συνεργασία για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων στον κοινωνικό τομέα».

Οι σχετικές δράσεις και το πιο πρόσφατο έργο του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιγαίου», την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων. Αντικείμενο της ημερίδας είναι η ενημέρωση για το έργο του Παρατηρητηρίου με έμφαση στο ρόλο της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σύνθετων θεμάτων στον κοινωνικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει συζήτηση για τη σημασία της εργασιακής στήριξης και της συμβουλευτικής. Επίσης, θα αναδειχθούν καλές πρακτικές φορέων και υπηρεσιών στον κοινωνικό τομέα.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης και ενημέρωσης του ΠΠΚΕ Νοτίου Αιγαίου με στόχο τον διαμοιρασμό της γνώσης και την προώθηση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα παρακολούθησης ψηφιακά, μέσω εγγραφής στο σύνδεσμο: https://www.crowdpolicy.com/pna-register/