Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 15 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε) και Υποχρεωτικής (Υ.Ε.) Εκπαίδευσης, ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ).

Ειδικότερα, ζητούνται να καλυφθούν οι εξής θέσεις: Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού (1), Δ.Ε. Υδραυλικοί (5), Δ.Ε. Οδηγού (1), Υ.Ε. Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (5), Υ.Ε. Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης (3).

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πάρου (Παροικιά), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν απευθύνονται για πληροφορίες (τηλ. 2284025300).

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος στη ΔΕΥΑ Πάρου με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στην διευθύνσεις: info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr. Για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα 2-11 Σεπτεμβρίου 2023.

bluestarferries

goldenstarferries