Με ανακοίνωσή της, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου αναφέρει τις παρεμβάσεις της στη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου:

  1. Ενώ είχαμε φέρει θέμα προς συζήτηση για τη μίσθωση ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων ελάχιστου εμβαδού 150τ.μ. με αυθαίρετο τρόπο, κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη. Για το λόγο αυτό καταγγείλαμε την αυθαιρεσία της Προέδρου, αφού αυτή έχει την ευθύνη σύνταξης της. Αφωνία φυσικά από μέρους του Δημάρχου και των μελών της πλειοψηφίας.
  2. Καταθέσαμε ερώτηση για την αδυναμία πρόσβασης στο νεκροταφείο Προδρόμου και την αναγκαιότητα κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων, ερώτηση που οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο και στην απόφαση τελικά αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ύπαρξη οδού πρόσβασης.
  3. Καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με την 24/2022 απόφαση της Κοινότητας Κώστου για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του σχολείου της Κοινότητας Κώστου για την οποία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ζητά διευκρινήσεις. Από την απάντηση προκύπτει ότι η διοίκηση του Δήμου δεν είχε ασχοληθεί μέχρι τώρα με το ζήτημα αυτό.
  4. Καταθέσαμε ερωτήσεις σχετικά με την αδυναμία αποκομιδής από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ αφού δεν γίνονται αποδεκτά από τις συμβεβλημένες μονάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ, με αποτέλεσμα μια σειρά ογκωδών υλικών κατεδαφίσεων κλπ να συσσωρεύονται στους κάδους απορριμμάτων. Επίσης καταγγείλαμε για μια ακόμα φορά τη μετατροπή του κτήματος «Ζευλάκι» σε μια τεράστια ανεξέλεγκτη χωματερή. Για το πρώτο η ερώτηση μας, έχει προκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο και αναμένουμε απαντήσεις.
  5. Καταθέσαμε ερώτηση για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου. Σύμφωνα με την απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διενεργηθεί από πολιτικούς μηχανικούς του Δήμου, πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος και όπου απαιτηθεί δευτεροβάθμιος.