Στο πλαίσιο των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, το δημοτικό συμβούλιο Πάρου αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει θετικά για την ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, στο κτίριο που στεγάζεται το ΕΠΑ.Λ. στην Παροικιά, µε τις παρακάτω ειδικότητες:
• Μηχανολογίας.
• Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
• Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας.
• Διοίκησης & Οικονομίας.
• Πληροφορικής.

«Η ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα δώσει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις λυκειακές σπουδές, να το καταφέρουν, να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας µε νέους επαγγελματικούς ρόλους, γνώσεις και ικανότητες και να αποκτήσουν Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των ευρωπαϊκών)», σημειώνεται στη σχετική εισήγηση.