Ο δήμος Αντιπάρου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2024, όπως καταθέσουν – αποστείλουν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο).
2. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό.
3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος.
4. Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας.
5. Παλαιά άδεια.

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού και απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: info@antiparos.gr.