Σε ανακοίνωση – καταγγελία, σχετικά με το κλείσιμο του ΧΥΤΑ την Παρασκευή (8/12), που υπογράφεται από τέσσερα μέλη (Λουκία Μαλαματένιου, Γιάννης Ραγκούσης, Ηλίας Μαούνης και Γιώργος Ανδρεάδης) του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), αναφέρονται τα εξής:

«To Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου Αντιπάρου την Παρασκευή 8/12/2023 σε εκτός ημερησίας διάταξης θέμα που τέθηκε για το αυθαίρετο κλείσιμο του ΧΥΤΑ από το ΦΟΔΣΑ που είναι ο φορέας διαχείρισής του, πήρε ομόφωνη απόφαση για τη σύνταξη εγγράφου – καταγγελίας την οποία και ανέθεσε στον Ιωάννη Ραγκούση μέλος του ΔΣ μας με εντολή άμεσης σύνταξης λόγω της σοβαρότητας του εν λόγω θέματος. Ο συνάδελφος είχε το ίδιο κιόλας απόγευμα έτοιμο το έγγραφο το οποίο μετά από κάποιες διορθώσεις τέθηκε σε έγκριση από το ΔΣ όπως ομόφωνα είχαμε αποφασίσει. Δυστυχώς η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ με διάφορες δικαιολογίες, ενώ δήλωναν σύμφωνοι με την ουσία του κειμένου, καταστρατήγησαν την ομόφωνη απόφασή μας με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα 13-12-2023 να μην έχουμε δημοσιοποιήσει το έγγραφο. Κατόπιν των προαναφερομένων τα τέσσερα μέλη της μειοψηφίας του ΔΣ, επειδή δεν παίζουμε με την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου, καταγγέλλουμε την μονομερή πράξη του κλεισίματος του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πάρου Αντιπάρου από τον Φορέα Διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Εμείς ως μέλη του ΔΣ και πρωτίστως ως εργαζόμενοι:
Α) Στηρίζουμε τους υπαλλήλους μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι, αν και θα πρέπει να ακολουθούν ρητά και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των καθ’ ύλην αρμοδίων υπευθύνων λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Χ.Υ.ΤΑ, για την κίνηση τους εντός του προαναφερόμενου χώρου, ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δήμου Πάρου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποφασίζουν και να πράττουν κατά συνείδηση, βάσει των δεδομένων επαγγελματικών τους προσόντων και της εμπειρίας τους, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και ειδικότερα:
1. την σωματική τους ασφάλεια.
2. την ασφάλεια του εξοπλισμού που χειρίζονται και
3. τους περιορισμούς τυχόν ζημιών αυτού.
Β) Απαιτούμε από τον Φορέα Διαχείρισης την άμεση υπόδειξη ασφαλών διαδρομών και ασφαλούς χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων, με σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης (planA, planB, planC…) για την εκκένωση των απορριμματοφόρων κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Γ) Δε θα ανεχθούμε:
1. καμία περικοπή δαπανών από τον προϋπολογισμό του δήμου για την κάλυψη των δυσβάστακτων εξόδων που φορτώνονται οι πολίτες της Πάρου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ κάτω από τη νέα διαχειριστική αρχή,
2. καμία υπερωριακή απασχόληση εξαιτίας αυτής της άρρυθμης λειτουργίας,
3. να εργαζόμαστε σε ακραίες επισφαλείς συνθήκες που δημιουργούνται στο Χ.Υ.ΤΑ, εξαιτίας της ολιγωρίας του ΦΟΔΣΑ,
4. να κινδυνεύσει η δημόσια υγεία η οποία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποκομιδή των απορριμμάτων που έχει ως προϋπόθεση τα άδεια απορριμματοφόρα. Προειδοποιούμε, λοιπόν, το ΦΟΔΣΑ ΑΕ για τον κίνδυνο που επιφέρει το αυθαίρετο κλείσιμο του Χ.Υ.ΤΑ.

Επίσης απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή:
Την άμεση απαλλαγή του δήμου από την «ΑΕ διαχείρισης των απορριμμάτων» και για το μεσοδιάστημα την διεκδίκηση από τον εν λόγω φορέα της υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του, έτσι όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και την περιβαλλοντική μελέτη του Αδειοδοτημένου Χώρου που έχει παραδοθεί από την κατάργηση του πρώην ΣΥΔΙΣΑΠΑ (ΦΕΚ 5703/Β΄/24-12-2020).
Σε αντίθετη περίπτωση να κινηθεί προς την κατεύθυνση λήψης άμεσων μέτρων (Διοικητικών, Ποινικών, Αστικών κ.α.) κατά του Φορέα Διαχείρισης.
Κατ’ εκτέλεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ που πάρθηκε την Παρασκευή 8/12/2023
».

bluestarferries

goldenstarferries

ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΥ