Σε ανακοίνωσή του, σχετικά με χώρο στάθμευσης στο Πίσω Λιβάδι, ο συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου αναφέρει τα εξής:

  1. Το 1986 ο Γ. Ι. Φραντζής (Ντετόρος) κάνει δωρεά τον χώρο στάθμευσης στο Π. Λιβάδι με την προϋπόθεση ότι αυτός θα παραμείνει κοινόχρηστος, δωρεά που η Κοινότητα Μάρπησσας έκανε αποδεκτή.
  2. Το 2014 ο κ. Π. Καβαλλάρης ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο «… την άδεια διάνοιξης δύο εισόδων από το δημοτικό πάρκινγκ προς το οικόπεδο του… και αποκατάσταση του τοιχίου όταν ολοκληρώσει τις οικοδομικές εργασίες», παρότι έχει το οικόπεδο του πρόσβαση από τρείς δημοτικούς δρόμους. Βέβαια μετά από αυτοψία διαπιστώνεται ότι ο κ. Καβαλλάρης πριν να πάρει απόφαση το Συμβούλιο είχε κάνει τη δουλειά του. Το ΔΣ κατά πλειοψηφία μεταξύ άλλων  αποφάσισε « … την επιβολή προστίμου για την αυθαίρετη χρήση και τυχόν καταστροφή δημοτικής περιουσίας…, έλεγχο αν έχει καταπατηθεί δημοτική οδός από τον κ. Καβαλλάρη… παραχώρηση δυο εισόδων με μια σειρά προϋποθέσεις». Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης ήταν «να διερευνηθεί η δυνατότητα επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη χρήση και τυχόν καταστροφή δημοτικής περιουσίας, να γίνει  έλεγχος αν έχει καταπατηθεί δημοτική οδός και μέχρι να πραγματοποιηθούν αυτά να αναβληθεί το θέμα». Για την ιστορία την πρόταση αυτή ψήφισαν Κ. Ροκονίδας, Π. Ρούσσος, Ν. Σαρρής, Α. Γκόκας, Ν. Γκίκας.
  3. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μάρπησσας σχετικά με τα ζητήματα αυτά αλλά και το θέμα απορροής των όμβριων υδάτων από την συγκεκριμένη ιδιοκτησία έχει απευθυνθεί τελευταία προς τον Δήμαρχο τον Μάρτιο του 2023 όπως και τον Φεβρουάριο του 2024 χωρίς να πάρει απαντήσεις.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν είναι:
Αν έγινε ποτέ διερεύνηση και αν υπήρξε ή όχι επιβολή προστίμου
Αν έγινε ποτέ έλεγχος για την καταπάτηση δημοτικής οδού από τον κ. Καβαλλάρη
Η οικοδομική άδεια του κ. Καβαλλάρη δεν έχει καμιά πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης. Πως τελικά η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου έγινε από εκεί;

Έχει υποχρέωση ο Μ. Κωβαίος να απαντήσει σε όλα αυτά που αφορούν την περίοδο της δημαρχίας του, αλλά και η νέα Δημοτική Αρχή στην κατεύθυνση της υλοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να πει στον παριανό λαό τι έχει γίνει, τι έχει κάνει η ίδια ή τι προτίθεται να κάνει.

deya-parou

criosparos

bluestarferries

goldenstarferries

jmconstructions

seajets